Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Przedsiębiorcy i spółki

Z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce, zarówno w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i spółki prawa handlowego wiąże się konieczność wizyty u notariusza. W każdym czasie, na żądanie stron każda czynność prawna, o ile nie jest sprzeczna z prawem - może zostać udokumentowana w formie aktu notarialnego, która to forma - jako najwyższa forma czynności prawnej - niejako zawiera w sobie wszystkie wymogi innych form czynności prawnych (pisemnej, pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, poświadczenia daty pewnej, itd.). Z powyższych względów wskazane jest aby nad przeprowadzeniem czynności czuwała osoba znająca zawiłości problemów prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zakres czynności dokonywanych najczęściej przez kancelarię:

  • umowy spółek: cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo – akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna
  • przekształcenia, łączenia i podziały spółek prawa handlowego
  • zmiana umowy spółki i rozwiązanie spółki
  • protokoły: posiedzeń wspólników spółek osobowych, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zebrań zarządu, posiedzeń  rady nadzorczej
  • zbycie i zastawienie udziałów
  • wzory podpisów
  • wniesienie nieruchomości do spółki – aport