Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Notarialne poświadczenie podpisów i dokumentów

W niektórych sytuacjach przydatne okazać się mogą kopie ważnych umów lub pism urzędowych. Aby były one honorowane w m.in. bankach, sądach czy innych instytucjach należy wystąpić o poświadczenie dokumentów, które wykonać może notariusz z Ligoty, dzielnicy Katowic. Stwierdzi on zgodność odpisu czy też kopii z oryginalnym pismem lub umową. Wykona to za pomocą np. podpisu lub swojej pieczątki. Tego typu potwierdzeniem można posługiwać się w taki sam sposób, jak oryginałem.

Nasza kancelaria notarialna może także dokonać potwierdzenia podpisu. Poświadczenie dokumentów polega w tym przypadku na napisaniu swojego imienia i nazwiska w obecności osoby zaufania publicznego, która posiada odpowiednie uprawnienia. Każdy tego typu dokument powinien zawierać miejscowość, pieczęć, podpis i datę, ewentualnie również godzinę. Istnieje także możliwość potwierdzenia zgodności elektronicznego odpisu czy też kopii. Wszystkie tego typu czynności wykonywane są w naszym biurze. Kancelaria mieści się w dzielnicy Ligota w Katowicach.

W zakresie swoich ustawowych uprawnień poświadczamy notarialnie:

  • własnoręczność podpisu
  • zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
  • datę okazania dokumentu
  • pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu